ROKU 1141 - je první zmínka o městě - v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka

ROKU 1248 - Vyškov byl povýšen na město a později připadl olomouckým biskupům, jimž připadl až do 19 století

ROKU 1427 - za doby husické byl Vyškov dobyt a zpustošen. Později za uherských válek ho vypálil syn krále Jiřího z Poděbrat.

ROKU 1569 - byla postavená nová radnice. O obnovení města se nejvíce zasloužil olomoucký biskup Černohorský z Boskovic.

ROKU 1619 - za stavovského povstání se město přidává k vzbouřencům a představitelé města odevzdali klíče města veliteli stavovské jízdy                         Ladislavu Velenovi z Žerotína.

ROKU 1618 - 1648 - za 30 leté války byl Vyškov 2 krát obsazen Švédy a v roce 1643 zcela vypleněn.

ROKU 1719 - na náměstí byl postaven morový sloup, protože na konci 17 století, byla ve Vyškově epidemie moru, která trvala až do začátku                         18 století.

ROKU 1753 - vyhořelo celé město i se zámkem.

ROKU 1869 - byla postavena železniční trať Brno - Přerov.

ROKU 1917 - druhý obrovský požár, trval 3 dni a zničil třetinu města.

ROKU 1923 - 1925 - elektrifikace města.

ROKU 1935 - výstavba vodovodu.